Klíčové moduly OpenAssets

Jednoduchý a přehledný software pro kompletní správu zařízení pokrývající následující oblasti:

Evidence objektů a zařízení včetně stavu

Centralizovaná databáze všech fyzických aktiv, jako jsou stroje, zařízení a budovy. Umožňuje sledování jejich stavu a historie, včetně prováděných oprav, údržby a inspekčních kontrol.

Evidence dodavatelů

Evidence dodavatelů a jejich kontaktů. Umožňuje správu objednávek a hodnocení dodavatelů na základě kritérií, jako je cena, kvalita dodávek a dodržování termínů.

Plán údržby

Automatizace plánování pravidelných kontrol a údržby zařízení. Zajišťuje včasné připomenutí údržbových intervalů, snižuje riziko výpadku a prodlužuje životnost aktiv.

Servisní protokoly a protokoly o údržbě

Evidence veškerých servisních zásahy a údržbové činnosti. Protokoly jsou klíčové pro sledování historie zařízení, auditování a splnění právních a bezpečnostních předpisů.

Havarijní management

Reakce na neočekávané události a výpadky. Umožňuje rychlé identifikování problémů, efektivní koordinaci oprav a minimalizaci dopadu na provoz.

Predikce provozu (opravy a investice)

Využití historických dat a analýza pro předpovídání budoucích potřeb oprav a investic. Pomáhá plánovat rozpočet a zajišťuje, že provozuschopnost aktiv.

Objednávkový proces

Propojení s externími dodavateli v případě, že dodavatel má vlastní OpenAssets - automatizace a zpřehlednění objednávkového procesu.

Evidence zaměstnanců a úkolů

Evidence zaměstnanců, jejich rolí, kvalifikací a přiřazených úkolů, plánování zdrojů, a sledování výkonu pracovníků, včetně monitorování termínů a kvality odvedené práce.

... a další

Kontinuálně pracujeme na rozvoji nových funkcionalit, které usnadňují práci napříč celým systémem. V případě zájmu řešíme se zákazníky jejich individuální potřeby.

Arrow IconArrow Icon Primary
Arrow IconArrow Icon Primary

Moderní přístupy a technologie

Systém je postaven na moderních technologií a přístupech k tvorbě softwaru a umožňuje rychlé nasazení nových funkcí.

OpenPlatform jako základ

OpenAssets je založeno na flexibilní a plně customizovatelné platformě OpenPlatform, díky které lze systém konfigurovat dle potřeb klienta.

Banner Image
Banner Image

Snadná integrace s dalšími systémy

Díky našemu otevřenému API a standardům je integrace s jinými systémy jednoduchá. Kromě přímého napojení umožňujeme klientům standardně nahrávat data také importem ze souboru.

Využíváme bezpečný cloud od Amazon

Systém je primárně poskytován jako služba v cloudu Amazon Web Services, nicméně instalace na libovolnou infrastrukturu je možná.

Banner Image
Analytics Action Banner Cart

Cesta k OpenAssets

Launching SaaSnap
Březen, 2021

LK pumpservice vyvíjí vlastní aplikaci

Největší servis čerpací techniky v ČR a SR, společnost LK pump service, vyvíjí vlastní evidenci zákazníckých zařízení, čímž zefektivňuje proces servisu a údržby a umožňuje jejich efektivnější řízení.

Launching SaaSnap
Leden, 2023

Spojení LK pumpservice a LiveSystems

Na základě pozitivních ohlasů od svých zákazníků se rozhodla splečnost LK pumpservice svůj systém dále rozvíjet a zpřístupnit jej také dalším subjektům. Za tímto účelem se LKP rozhodla spojit se svým dlouhodobým partnerem společností LiveSystem a využít její platformu "OpenPlatform" pro tvorbu a rychlý rozvoj komplexního produktu.

Launching SaaSnap
Květen, 2023

Zahájení vývoje OpenAssets

Po několika měsících průzkumu trhu, konzultací se zákazníky LKP a přípravy detailního konceptu nového produktu, byl zahájen vývoj OpenAssets.

Launching SaaSnap
Leden, 2024

Nasazení u prvního zákazníka

Začátkem roku 2024 byl zahájen pilotní provoz OpenAssets u prvního zákazníka. Spuštění plné verze pro implementaci finálního řešení je plánován na podzim 2024.

OpenAssets je k dispozici v těchto variantách

Starter
0
neomezeně do 3 uživatelů
 • Základní evidence objektů

 • Evidence zařízení a stavu

 • Nahrávání dokumentace

 • Plán údržby

 • Evidence poruch

 • Hlášení poruch

 • 500 MB úložiště

Standard
750
za měsíc/uživatele
 • Vše z varianty Starter

 • Pokročilá evidence objektů

 • Úkolovník

 • Legislativní požadavky

 • Evidence protokolů o údržbě

 • Servisní protokoly

 • Fulltextové vyhledávání v dokumentech

 • 15 GB úložiště

Business
1150
za měsíc/uživatele
 • Vše z varianty Starter

 • Reporting

 • Audit

 • Import dat z Excel, CSV

 • Objednávkový proces

 • Predikce provozu

 • 100 GB úložiště

Pro
?
Individuální podmínky
 • Vše z varianty Business

 • Integrace na další systémy

 • Proces výběrových řízení

 • Customizace na míru

Starter
0
neomezeně do 3 uživatelů
 • Základní evidence objektů

 • Evidence zařízení a stavu

 • Nahrávání dokumentace

 • Plán údržby

 • Evidence poruch

 • Hlášení poruch

 • 500 MB úložiště

Standard
7200
za rok/uživatele
 • Vše z varianty Starter

 • Pokročilá evidence objektů

 • Úkolovník

 • Legislativní požadavky

 • Evidence protokolů o údržbě

 • Servisní protokoly

 • Fulltextové vyhledávání v dokumentech

 • 15 GB úložiště

Business
10800
za rok/uživatele
 • Vše z varianty Standard

 • Reporting

 • Audit

 • Import dat z Excelu, CSV

 • Objednávkový proces

 • Predikce provozu

 • 100 GB úložiště

Pro
?
Individuální podmínky
 • Vše z varianty Business

 • Integrace na další systémy

 • Proces výběrových řízení

 • Customizace na míru

Contact Info Icon
Společnost

Livesystems s.r.o.
Senovážné náměstí 23, 110 00, Praha 1

Contact Info Icon
Webové stránky
Arrow Image